Dembinskas Jonas

[gimė 1913 03 11 Būdviečių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. - 1946 12 14] - Lietuvos kariuomenės veikėjas, visuomenininkas. 1933 baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. Du semestrus studijavo VDU Medicinos f-te. 1935 m. įstojo į Karo mokyklą. 1938 05 12 ją baigė jaun. leitenanto laipsniu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 09 05 paskirtas į RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos artilerijos divizioną. Prasidėjus Vokietijos - SSRS karui iš RA pasitraukė. 1941 07 12 paskirtas į LAD artilerijos pulką. Po karo dirbo mokytoju Marijampolėje. 1945 10 30 NKVD suimtas. 1946 04 20 Karinio tribunolo nuteistas 10 metų. Kalėjo lageryje Velsko r., Archangelsko sr., Sevželdorlage, Komijoje. Žuvo lageryje.