icon-sitemap

Ignaitis - Ignatavičius Vincas

[gimė 1912 03 14 Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. - 1999 02 18 Toronte (Kanada)] -  teisininkas, vienas dailiojo čiuožimo Lietuvoje pradininkų. Baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją, VDU teisių fakultetą. Ypatingai pasižymėjo čiuožime: Lietuvos dailiojo čiuožimo meistras (1933 - 1944), Pabaltijo studentų SELL olimpiados Rygoje  dailiojo čiuožimo laimėtojas (1935). 1937 m. Kaune įsteigė dailaus čiuožimo mokyklą ir jai vadovavo iki 1941 m. Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionas (1937, 1940, 1942, 1944). Parengė dailaus čiuožimo vadovėlį. Iš Vokietijos emigravęs į Kanadą, kurį laiką taip pat dirbo kaip čiuožimo mokytojas - instruktorius. Buvo vienas iš iniciatorių įsteigti Delhi apylinkės bendruomenę, kuriai pirmininkavo 1951 - 1952. Vienas Kanados lietuvių sporto fondo steigėjų (1980). LE bendradarbis.

Šaltiniai:
1. Lietuvos sporto enciklopedija : LSE / Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas ; [vyriausiasis redaktorius Stanislovas Stonkus … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras, 2010-. - 3 t. : iliustr., portr. ; 25 cm. - ISBN 978-609-413-003-8 (įr.).  - [T.] 1 : A – K. - 2010 (Vilnius : Logotipas). - 724 p. : iliustr., portr.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba