icon-sitemap

Žaldaris Liudvikas

[gimė 1900 03 18 Keturvalakių k., Vilkaviškio aps. - 1938 Smolenske] - poetas. Mokėsi Marijampolėje. 1920 m. įstojo į komjaunimą, už priešvalstybinę veiklą 1923 - 1924 kelis kartus pateko į kalėjimą. 1924 m. pasitraukė į Rusiją. Nuo 1929 m. gyveno Minske, dirbo radijo komitete lietuviškų laidų vedėju, redaktoriumi. 1938 m. pateko į stalininę mėsmalę - rugsėjo mėnesį buvo Smolenske sušaudytas. Eilėraščių paskelbė „Naujojoje gadynėje“, „Kibirkštyje“. 1934 m. išleistame almanache „Po raudonąja vėliava“ yra ir jo kūrinių.

Šaltiniai:
1.    ŽALDARIS Liudvikas. Prieiga internete http://www.oldradio.lt/lt/Liudvikas_%C5%BDaldaris

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba