icon-sitemap

Chonskis Mykolas

[gimė 1779 Triduonių dvare, Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. - 1885 02 01 Žitomire] - Lietuvos ekonomistas. Mokėsi domininkonų mokykloje ir Vilniaus aukštojoje mokykloje. 1805 - 1830 Kremenčiaus licėjaus prigimtosios teisės ir politikos ekonomijos profesorius. Išsp. „ O wplywie systematow podatkowania na stan zamožnošči i ich byt polityczny“ (1816).

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija. T.3: Birulė – Chromotipija. - 1954. - 543,[1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba