icon-sitemap

Eidukaitis Pranas

[gimė 1878 10 16 Vaitkabaliuose, Vilkaviškio aps. - 1941 07 14 Vištytyje] - revoliucinio judėjimo Lietuvoje dalyvis. Už kovą prieš caro valdžią 1906 m., 1908 m., 1913 m. kalintas. Kovų prieš buržuazinę santvarką Lietuvoje ir 1935 - 1936 Lietuvos valstiečių streiko dalyvis. 1940 07 išrinktas Liaudies seimo atstovu, vėliau LTSR AT Prezidiumo nariu. Nužudytas su 2 sūnumis.

Šaltiniai:
1.    Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A-J. - 1966. - 735, [1] p., 16 iliustr. lap.
2.    Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 3: Demokratinis - Garibaldžio. - 1978. - 640,[8] iliustr. lap.
3.    Kulikauskienė E. Pranas Eidukaitis. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1 (A-Grūdas). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985. 488 psl.
4.    Pranas Eidukaitis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba