icon-sitemap

Eidukaitytė Ona Uršulė

[gimė 1913 03 10 Vaitkabaliuose, Vilkaviškio r., mirė Vilniuje 2003 09 02] - LTSR nusipelniusi kultūros švietimo darbuotoja. Studijavo Kauno universitete. 1940 m. dirbo „Tiesos“ redakcijoje. 1943 - 1944 vadovavo partizanų grupėms Vilkaviškio aps. Nuo 1945 m. LTSR MA centrinės bibliotekos bibliografė.

Šaltiniai:
1.    Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 3: Demokratinis - Garibaldžio. - 1978. - 640,[8] iliustr. lap.
2.    Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A-J. - 1966. - 735, [1] p., 16 iliustr. lap.
3.    Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1: A-Grūdas. - 1985. - 672 p.
4.    Eidukaitytė Ona Uršulė. Prieiga internete http://www.mab.lt

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba