Nuotrauka iš https://lt.wikipedia.org/wiki/Balys_Gajauskas

Gajauskas Balys

[gimė 1926 02 24 Vygrelių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps., mirė 2017 09 28] - Lietuvos pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui veikėjas, Kovo 11 Akto signataras. Nuo 1945 m. Kaune priklausė pogrindinei pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui organizacijai. 1948 m. Šiauliuose suimtas. Sov. teismo nuosprendžiu 1949 - 1973 kalėjo. 1973 m. grįžo į Lietuvą. Sudarė Lietuvių polit. kalinių sąrašą, kaupė pasipriešinimo dokumentus. Išvertė į lietuvių kalbą dalį A. Solženicyno kn. „Gulago archipelagas“. 1977 m. vėl suimtas, sov. teismo nuosprendžiu 1978 - 1980 kalintas Mordovijoje, 1980 - 1987 - Kučino (Permės sr.) ypatingojo režimo lageryje. 1978 m., būdamas kalėjime, įstojo į Lietuvos Helsinkio grupę. 1981 m. Houstone (JAV) jam paskirta Tarptautinė taikos ir laisvės premija. 1987 - 1988 buvo tremtyje Čiumikane (Chabarovsko sr.). 1989 m. gyveno JAV. 1989 pab. - 1997 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos prezidentas. 1990 - 1992 AT/AS deputatas, 1991 - 1992 jo komisijos KGB veiklai Lietuvoje tirti pirmininkas. 1991 - 1992 Lietuvos saugumo tarnybos gen. direktorius. 1992 - 1996 Seimo narys, Politinių kalinių ir tremtinių „Laisvės“ frakcijos pirmininkas. Lietuvos ir tarptautinių pasipriešinimo narių organizacijų veikėjas. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (20000, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi (2005).

Šaltiniai:
1.    Balys Gajauskas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Balys_Gajauskas
2.    Balys Gajauskas. Prieiga internete http://www.lrs.lt/datos/kovo11/signatarai/www_lrs.signataras-p_asm_id=35.htm
3.    Balys Gajauskas. Gyvenimas lageriuose. Prieiga internete http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-06-23-balys-gajauskas-gyvenimas-lageriuose/46604