icon-sitemap

Paliulis Bronius

[gimė 1916 02 23 Karpiejų k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps.] - miškininkas, visuomenės veikėjas. 1937 m. baigė Kybartų aukštesniąją komercijos mokyklą. 1938 m. pradėjo miškininkystės studijas Žemės ūkio akademijoje. 1942 m. baigė VU Matematikos - gamtos fakultetą. Buvo paliktas jaun. asistentu Miškų fakultete (1942 - 1944) ir drauge dirbo Vilniaus aps. medžio pramonės inspektoriaus pavaduotoju. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV. Veikė ateitininkų organizacijose ir JAV LB Bostono apylinkėje.

Šaltiniai:
1.     Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615,[1] p.)

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba