icon-sitemap

Arminas Juozas

[gimė 1898 07 25 Šelmių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Pirmojo pasaulinio karo metu gyveno Lugos mieste, netoli Petrogrado. Rusijoje baigė dvi g-jos klases. Grįžo į Lietuvą 1918 m. Įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 08 per Vilkaviškio komendantūrą pateko į Kauno etapo skirstymo punktą. 1919 10 17 pervestas į inžinerijos bataliono judėjimo tarnybos eksploatavimo biurą.

Šiek tiek iš tėvo pramokusį geležinkelininko amato, jį priskyrė į Geležinkelio kuopą, tuo metu buvusią Panevėžyje. Vėliau jis kaip patyręs sprogdintojas, buvo prikomandiruotas prie 1-ojo pėstininkų Gedimino pulko kulkosvaidžių kuopos.1920 m. formuojant atskirą Geležinkelio batalioną, paskirtas į Eksploatacijos kuopos judėjimo tarnybą konduktoriumi. 1921 11 15 už sąžiningą pareigų vykdymą pakeltas į grandinius, už penkių dienų - į jaunesniojo puskarininkio. Prikomandiruotas prie mokomosios komandos ruošti naujokus. Likvidavus komendantūras, 1924 01 01 persikėlė į geležinkelio policiją, dirbo vyresniuoju policininku. Dalyvavo Šaulių sąjungos veikloje, buvo geležinkelių rinktinės Kaišiadorių būrio vadu ir valdybos nariu. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio medaliu (1921), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1932), Vytauto Didžiojo ordino 3 laipsnio medaliu (1938).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba