icon-sitemap

Asevičius Vincas

[gimė 1896 07 27 Viščiakaimyje, Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 1942 03 05 Kaune] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, 1918 m. ją baigė evakuacijoje Voroneže. Grįžęs į Lietuvą 1919 07 stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1919 08 01 pasiųstas į Karo mokyklą. Ją baigus 1919 12 16 suteiktas leitenanto laipsnis. 1920 07 13 išvyko į frontą. Dalyvavo kautynėse su lenkais Vievio apyl., Suvalkų kr. 1923 12 01 pakeltas į vyr. leitenantus.

1924 10 06 perėmė šarvuotos autokuopos vado pareigas. Tais metais įstojo į Lietuvos universiteto Teisių f-tą, baigė penkis semestrus. 1925 05 15 suteiktas kapitono laipsnis. 1929 11 23 suteiktas majoro laipsnis. 1939 04 29 suteiktas plk. leitenanto laipsnis ir pačiam prašant paleistas į atsargą. Apdovanotas 4 laipsnio ordinu (1931), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba