icon-sitemap

Astrauskas Valerijonas

[gimė 1887 01 24 Aleksotų k., Dabrovolės vls., Vilkaviškio aps. (kitais duomenimis Aukštutinėje Fredoje, Kaune)] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 03 29 savanoriu stojo į Kauno komendantūros sargybos kuopą. Tais pačiais metais buvo pervestas į 1-ąjį pėstininkų Gedimino pulką, buvo devintos kuopos būrininkas. Pasižymėjo kautynėse su bolševikais 1919 08 25 ties Zarasais. Paleistas atsargon viršilos laipsniu 1923 01 26. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio medaliu (1919).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba