J.Danilevičius. 1919 m. Nuotr. iš V.Kavaliausko knygos Vilkaviškio krašto karžygiai. – V., 2012.

Danilevičius Juozas

[gimė 1897 Varpininkų k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1934 02 09] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 03 15 pašauktas įstojo į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo 2-ajame pėstininkų Algirdo pulke. Penktos kuopos viršila. Vėliau pervestas į karo miliciją. Dalyvavo kovose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. Tarnybą baigė viršilos laipsniu. Mirė ištikus infarktui, palaidotas Marijampolėje. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio (1919), Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.