icon-sitemap

Felendregeris Jurgis

[gimė 1887 06 03 Greičiūnų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1941 03 28 Vokietijoje] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Jokių mokslų jaunystėje nebaigė - bemoksliai buvo ir tėvai. Vokiškai skaityti pramoko iš maldaknygės. Buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Formaliai jis buvo Širvintų liaudies milicijos narys, 1923 02 09 iš Širvintų liaudies milicijos II rajono poskyrio pervestas į 7-ąją partizanų grupę. Baigęs karinę tarnybą, dirbo savo ūkyje. Turėjo ratų darymo dirbtuves, mokinių. 4-jo pulko vadovybės buvo pristatytas apdovanojimui drauge su kitais 120 Širvintų partizanų grupėje ypatingoje komandiruotėje buvusių pulko karių. Konkretus pažymėjimas nebuvo aprašytas, tačiau Vyties Kryžiaus ordino taryba nusprendė išskirti jį pažymėjimui. 1938 m. minimas gyvenant Kybartų vls. Gustakaimio dvare. 1940 06 jis palydėjo prezidentą Antaną Smetoną per žaliąją sieną Kybartuose - Lieponos upelį. 1941 02 su šeima išvyko į Vokietiją. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 3 laipsnio ordinu (1928) už narsų veikimą 4-jo pėstininkų Mindaugo pulko partizanų gretose.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba