icon-sitemap

Giedrys Viktoras

[gimė 1894 03 24 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1955 03 14 Vilniuje] - pedagogas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1913 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. 1916 01 01 įstojo į Vilniaus karo mokyklą, kurią 1916 05 01 baigus suteiktas praporščiko laipsnis. 1917 03 19 pakeltas į paporučikius. Dalyvavo I pasaul. karo kovose su vokiečiais. 1919 11 22 suteiktas kapitono laipsnis. 1923 05 18 pakeltas į majorus. 1926 02 pakeltas į pulkininkus leitenantus, 1928 11 pakeltas į pulkininkus. 1930 06 19 baigė Aukštesniuosius kariuomenės viršininkų kursus, 1932 09 01 perkeltas į Vytauto Didžiojo karininkų kursus, paskirtas Inžinerijos skyriaus inspektoriumi, 1934 05 14 baigus Vytauto Didžiojo karininkų kursų Generalinio štabo skyrių suteiktas generalinio štabo karininko teisės, perkeltas į I pėstininkų divizijos štabą, paskirtas jo viršininku.

1939 06 pakeltas į į generalinio štabo brigados generolus. Iki karo dirbo rusų k. mokytoju suaugusiųjų g-joje. Apdovanotas Šv. Stanislovo 3-ojo (1917) ir Šv. Anos 4-ojo (1917) laipsnio ordinais, antrosios rūšies Vyties Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu (1927), Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio ordinu (1930), DLK Gedimino 3 laipsnio ordinu (1928), Savanorio ( kūrėjo-savanorio statusas suteiktas 1940) ir Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais, ugniagesių „Artimui pagalbon“ 2 laipsnio kryžiumi (1936).

Šaltiniai:

1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba