icon-sitemap

Jablonskas Vincas

[gimė 1887 Šelvių k. ir vls., Vilkaviškio aps. - 1967 01 27] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo kautynėse prieš bolševikus, bermontininkus. Mirė 1967 m..palaidotas Seniavos kaimo (Kauno r.) kapinėse. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio (1920), Nepriklausomybės (1928) ir Savanorio (1928) medaliais.

Šaltiniai:   
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba