icon-sitemap

Jablonskis Vincas

[gimė 1897 05 03 Virbalio k., Virbalio vls., Vilkaviškio aps. - 1965 08 22] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Savamokslis. 1919 01 15 savanoriu įstojo į Kauno miesto komendantūros dalinį. 1919 04 24 jį perkėlė tarnauti į 1-ąjį pėstininkų Gedimino pulką. Dalyvavo kovose prieš bolševikus bermontininkus ir Želigovskio dalinius. Karinę tarnybą baigė 1922 02 08 Gedimino pulke viršilos laipsniu. Nuo 1922 06 25 dirbo Seinų apskrities policijoje. Kovojo prieš Neutraliojoje zonoje, Bugiedos - Varviškės rajone, siautėjusius lenkų partizanus. 1948 09 02 buvo suimtas , kalintas Lukiškių kalėjime. 1948 11 23 karo tribunolo nuteistas 25 metams lagerių. Į Lietuvą grįžo 1955 m. Mirė 1965 m. palaidotas Ukmergės miesto kapinėse Vaižganto gatvėje. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio (1919), Vyties Kryžiaus 2 laipsnio (1921), Lietuvos nepriklausomybės (1928) ir Savanorio (1928) medaliais, Vytauto Didžiojo 3 laipsnio (1931) ordinu.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba