icon-sitemap

Jasulaitis Vincas

[gimė 1898 09 24 Majoriškių k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1988 11 11 Kaune] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1915 1917 mokėsi Vilkaviškio M. Yčo g-joje, evakuotoje į Voronežą, 1917 - 1918 - Marijampolės g-joje. 1919 07 06 baigė Karo mokyklą karužo laipsniu. 1919 08 04 - 1919 10 11 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais, 1919 10 12 - 1919 12 15 - su bermontininkais. 1925 08 08 baigė Aukštųjų karininkų kursų Artilerjos skyrių. 1926 02 16 pakeltas į kapitonus. 1926 09 28 išvyko studijuoti į Fontenblo artilerijos karo mokyklą Prancūzijoje. 1929 11 23 pakeltas į majorus. 1932 m. parengė ir išleido monografiją „Verdeno kautynės“. 1933 03 17 pakeltas į plk. leitenantus. 1937 11 23 pakeltas į pulkininkus.

1941 06 28 suimtas ir išvežtas į Gorkio kalėjimą, iš čia į lagerį Krasnojarske, vėliau - į Lamos lagerį, Krasnojarsko kr. 1941 11 21 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų kalėti. 1956 06 iš tremties paleistas. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 5 laipsnio (1920), Vytauto Didžiojo 4 laipsnio (1936), DLK Gedimino 4 laipsnio (1928) ordinais, Savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais (1928), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929), Švedijos Kalavijo 5 laipsnio ordinu (1932).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba