icon-sitemap

Kačinskas Antanas

[gimė 1901 09 07 Juodvarnių dvare Pūstapėdžių k., Vilkaviškio vls. ir aps. – 1987 07 02] – Vyties Kryžiaus kavalierius. Buvo žemdirbys. Iki pat tarnybos kariuomenėje dirbo bernu pas aplinkinius ūkininkus. 1921 m. spalio mėnesį per Vilkaviškio komendantūrą pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Spalio 28 d. paskirtas į mokomąjį pulką. Galutinai paskirtas į 4-ąjį pėstininkų Mindaugo pulką. Būtent 1922 – 1923 metų laikotarpis siejamas su 4-jo pulko vadovybės nevieša akcija formuojant partizanų būrį. Neutraliojoje zonoje, kur reikėjo atmušti lenkų partizanų veiksmus bei apsaugoti nuo užgrobimo Širvintas. Slaptai misijai vykdyti buvo atrinkti 25 savanoriai. Jų tarpe buvo ir Antanas Kačinskas. 1923 07 už žygius prieš lenkų partizanus Neutraliojoje zonoje apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi. 1923 m. dalijant Pūstapėdžių dvarą kaip savanoris gavo žemės ir ūkininkavo. 1951 m. baigė šešių mėnesių tarybinių darbuotojų kursus prie LTSR Ministrų tarybos. Apie vienierius metus dirbo apylinkės pirmininku. Vėliau daugiau kaip tris dešimtmečius dirbo Šeimenos kolūkio kalviu. Mirė 1987 metų liepos 2 dieną, palaidotas Vilkaviškio miesto kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba