icon-sitemap

Kulvinskas Juozas

[gimė 1896 01 26 Serdokų k., Vilkaviškio aps. - 1929 07 17] - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius.
1919 01 17 pašauktas stojo į Lietuvos kariuomenę. Aktyviai bei narsiai dalyvavo mūšiuose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. 1919 11 už narsą bolševikų fronte apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi „Už Tėvynę“. 1919 m., gyvendamas Vilkaviškio apskrities Alvito valsčiaus Lygumų kaime, Juozas Kulvinskas mirė. Palaidotas Alvito karių kapinėse. 1930 m. po mirties jam buvo suteiktas kūrėjo – savanorio statusas, o šeimai įteiktas Savanorio medalis su liudijimu Nr. 5139.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba