icon-sitemap

Mačiulaitis Petras

[gimė 1897 12 10 Lauckaimio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. – 1985 01 10] - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Viršila Petras Mačiulaitis dalyvavo kovose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. Iki pat karo Kybartų valsčiuje dirbo seniūnu. Mirė 1985 m., palaidotas K. Naumiesčio mst. kapinėse. Apdovanotas 1-jo laipsnio Vyties Kryžiumi (1919).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba