icon-sitemap

Mačiulis Stasys

[gimė 1897 Rudežerių k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1920] - savanoris, Vyties Kryžiaus kavalierius. Pagal profesiją – žemdirbys. 1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo vyresniojo puskarininkio laipsniu 2-ajame pėstininkų Algirdo pulke. 1919 m. rugpjūčio mėn. buvo sužeistas. 1920 m. spalio 31 m. sunkiai sužeistas ir lapkričio 3 d. mirė nuo sunkių sužeidimų. Palaidotas Ukmergės miesto kapinėse, Vaižganto gatvėje, žuvusių karių plotelyje. Ant kryžiaus pavardė užrašyta kitaip – Mičiulis. Jo Vyties kryžius Nr. 181 perduotas tėvui Pijui Mačiuliui.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba