icon-sitemap

Miliauskas Jurgis

[gimė 1897 11 23 Alvito k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 1971 05 24] - savanoris. Turėjo jaunesniojo puskarininkio laipsnį. Tarnavo 2 pėst. Algirdo pulke. Kovojo su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. Apdovanotas1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1919).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba