icon-sitemap

Šatraitis Juozas

[gimė 1898 Čižiūnų dvare, Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 1920 11 04] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 03 17 buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1920 04 01 buvo pakeltas į jaunesniojo puskarininkio laipsnį, vėliau į vyresniojo puskarininkio laipsnį. Pasižymėjo kovose su bolševikais ir lenkais. Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1919).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba