icon-sitemap

Padolskis Vincentas

[gimė 1904 04 24 – mirė 1960 05 06]. Vyskupas, Vilkaviškio vyskupas augziliaras [1940–1947], koadjutorius nuo 1948 m. Gimė Virbalyje, Vilkaviškio apskrityje. 1925 m. filosofijos daktaro laipsniu baigė šv. Grigaliaus universitetą Romoje. 1927 m. įšventintas kunigu. 1930 m. Šveicarijoje, Fribūro universitete tapo teologijos daktaru. Iki 1932 m. specializavosi Šv. Rašto institute Romoje. 1932–1939 ir 1941–1944 m. dėstė Šv. Raštą Vilkaviškio kunigų seminarijoje. 1938 m. tapo N. Testamento katedros vedėju VDU. 1940 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Vilkaviškio augziliaru, o 1948 m. – koadjutoriumi, nors jau nuo 1944 m. buvo pasitraukęs iš Lietuvos. 1951 m. tapo lietuvių šv. Kazimiero kolegijos Romoje prezidentu. Vadovavo Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijos atkūrimui išeivijoje.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvių enciklopedija, t. 21 (Oda–Pareiga), red. J. Puzinas ir P. Čepėnas, Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, [n. a.], p. 329.
3.    Virbalietės Gražinos Sutkaitytės - Karolienės (giminaitės) prisiminimai. Saugomi Virbalio miesto bibliotekoje.
4.    A. A. VYSKUPAS VINCENTAS PADOLSKIS 1904-1960. Prieiga internete http://www.aidai.eu/index.php?view=article&catid=207%3A196005&id=2874%3Apa&option=com_content&Itemid=241
5.    A. A. VYSKUPAS VINCENTAS PADOLSKIS 1904-1960. Prieiga internete http://www.aidai.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=4374:pa&catid=209:196007&Itemid=312
6.    Bacevičius R. Vyskupas, kurio anksti netekome. 2010. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2010/05/28/atmi_02.html
7.    Tulaba L. Vyskupas Vincentas Padolskis. Prieiga internete http://www.prodeoetpatria.lt/files/pdf-straipsniai/metr-I/LADAS%20TULABA%20-%20Vyskupas%20Vincentas%20Padolskis.pdf
8.    Vincentas Padolskis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vincentas_Padolskis
9.    Vincentas Padolskis. Prieiga internete http://vilkaviskis.lcn.lt/apie/istorija/vyskupai_valdytojai/

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba