icon-sitemap

Ambrose Marius (Ambraziejus)

[gimė 1939 10 09 Kybartuose] - pedagogas, visuomenės veikėjas. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Vėliau persikėlė į JAV. 1962 m. bakalauro laipsniu baigė Keano koledžą, 1965 m. magistro laipsniu - Niujorko universitetą. 1968 m. išrinktas New Jersey valstijos metų mokytoju. 1970 - 1979 Beageno rajono mokytojų atstovas New Jersey valstijos Švietimo asociacijoje. Nuo 1979 m. šios asociacijos Howardo rajono, MD, vykd. direktorius. Nuo 1992 m. Amerikos mokytojų profsąjungos vykd. komiteto narys. Švč. Trejybės liet. parapijos Newarke, NJ, narys.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės : biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba