icon-sitemap

Ankevičius Stasys

[gimė 1905 04 25 Stanaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.- 2002 05 11] - mokytojas, Dr. V. Kudirkos klėtelės - muziejaus ilgametis vadovas. S. Ankevičius samdomo darbininko šeimoje buvo septintas vaikas. Nuo 1918 m. mokėsi Norvaišų kaimo mokykloje, Naumiesčio progimnazijoje, baigė Naumiesčio pedagoginius kursus.
Nuo 1937 m. dirbo Plokščių (Šakių apskr.) mokykloje, kurioje įsteigė 5-tą ir 6-tą klases. Be to, vakarais jis mokė rašto jaunimą, daug padėjo vietos ūkininkams, buvo paminklo Plokščių valsčiaus savanoriams statybos iniciatorius. 1939 m. sukūrė šeimą. Ankstų 1941 m. birželio 13 d. rytą buvo suimtas ir išvežtas į Sibirą, į Rešiotų lagerį (kalėjo 8 metus). Į Lietuvą grįžo 1956 m., kaip pats sakė, išlaikęs mirtininkų egzaminą. Apie tremtį parašė knygelę „Už Uralo Žemės galo“.

Grįžęs iš Sibiro, S. Ankevičius dirbo Paežerių (Vilkaviškio r.) girininkijoje, vėliau, iki pensijos – Paežerių pagrindinėje mokykloje. V. Kudirkos tėviškėje jis sutvarkė klėtelę, ten 1965 m. rugpjūčio 8 d. atidarė muziejų ir tapo jo saugotoju bei darbuotoju. 1965–1998 m. į muziejaus fondus jis surinko 911 vnt. eksponatų.
S. Ankevičius gerbė ir mylėjo savo kraštą, jo istoriją, surinko daug istorinės medžiagos apie Paežerių kraštą ir jame gyvenusius žmones. Nenuilstantis visuomenininkas ir entuziastas, švietėjas, žmonių pamėgtas už neišsenkančią energiją, optimizmą ir sveiką humorą, S. Ankevičius tryško lietuviškumo dvasia.
1995 m. liepos 6 d. S. Ankevičius apdovanotas DLK Gedimino V laipsnio ordinu, Karaliaus Mindaugo medaliu, o 1997 m. jam suteiktas Vilkaviškio garbės piliečio vardas. Palaidotas Paežerių kaimo kapinaitėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės : biografinis žinynas : Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Stasys Ankevičius : daktaro V. Kudirkos klėtelės-muziejaus saugotojas / [sudarytojai Lionė Kraulėdienė ir Vytautas Grinius]. - Marijampolė : Piko valanda, 2004. - 215, [1] p., [8] iliustr. lap. : faks
3.    Kasiliauskaitė, Jovita. Prisiminėme Stasį Ankevičių / Jovita Kasiliauskaitė // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2012, geg. 19, p.6.
4.    Nenėnienė, Birutė. Paežeriečiai prisiminė Mokytoją / Birutė Nenėnienė ; Birutės Nenėnienės nuotr.. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2003, geg. 27, p. 1.
5.    Nenėnienė, Birutė. Paežeriečių pagarba ir dovana savo Mokytojui / Birutė Nenėnienė ; Romo Čėplos nuotr.. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2005, bal. 28, p. 1, 2.
6.    Rupeikienė, Elena. Prisiminkime garbų Mokytoją, V.Kudirkos klėtelės saugotoją / Elena Rupeikienė. - Iliustr. - Lietuva - širdy // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2015, bal. 23, p. 5-6.
7.    Rupeikienė, Elena. Mokytojo išdalyta išmintis ir gerumas nenuėjo veltui / Elena Rupeikienė ; Kęstučio Inkratos nuotr.. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2015, bal. 30, p. 6.
8.    Žilinskas, Antanas. Varpininkų idėjų puoselėtojui S.Ankevičiui - 100 / Antanas Žilinskas ; Romo Čėplos nuotr.. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2005, bal. 23, p. 4.
9.    Amžinam poilsiui paežerių žemė priglaudė dr. Vinco Kudirkos palikimo puoselėtoją. Prieiga internete http://www.muziejai.lt
10.   Nenėnienė B. Paežeriečių pagarba ir dovana savo Mokytojui. Prieiga internete http://www.pilviskiai.lt
11.   Nenėnienė B. Kudirkos smuikas grįžo į muziejų. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt
12.   Rupeikienė E. Prisiminimai apie Stasį Ankevičių. Prieiga internete http://www.santaka.info

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba