icon-sitemap

Bacevičius Sigitas

[gimė 1922 05 22 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1970 07 11 Detroite, MI (JAV)] - futbolininkas, sporto veikėjas. Baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją; joje pradėjo žaisti futbolą. Už liet. veiklą sovietų suimtas ir kalintas Marijampolės kalėjime. Vokiečių okupacijos metais baigė Kauno kūno kultūros mokytojų kursus, mokytojavo Rygiškių Jono g-joje, vėliau - Marijampolės sporto apygardos instruktorius, Šešupės plaukimo baseino statybos organizatorius. 1944 m. pasitraukęs į Austriją organizavo sportinį gyvenimą (ypač pabaltijiečių sporto šventes). 1949 m. persikėlė į JAV. 1950 m. persikėlė į Detroitą. Aktyvus Detroito lietuvių sporto klubo „Kovas“ veikėjas, pirmasis klubo futbolo komandos vartininkas.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės : biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Sigitas Bacevičius. Prieiga internete http://wiki.futbolinis.lt/index.php/Sigitas_Bacevi%C4%8Dius

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba