icon-sitemap

Bagdonas (Bagdonavičius) Juozas

[gimė 1866 04 06 Slibinų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1956 06 08 Clevelande, OH] - gydytojas, publicistas, aušrininkas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Naumiesčio dviklasėje, 1878 - 1886 Marijampolės g-joje. 1886 m. stojo į Varšuvos universiteto medicinos fakultetą, bet 1889 m. išsikėlė į Maskvos universitetą, kur baigė mediciną. Jau 1886 m. „Auszros“ Nr. 4 Kvietaičio (ne Kęstučio, kaip kitų rašoma) slapyvardžiu išspausdino korespondenciją „Isz Lietuvos“ - savo pirmąjį rašinį. Šidaro slapyvardžiu bendradarbiavo „Varpe“. Nuo 1892 m. vertėsi gydytojo praktika Kudirkos Naumiestyje ir Vilkaviškyje.

Patekęs į „Sietyno“ draugijos bylą, 1897 m. kalintas. 1899 m. pasitraukė į M. Lietuvą, vėliau gyveno D. Britanijoje, Prancūzijoje. Redagavo „Varpą“, „Ūkininką“, „Naujienas“. Parašė politinių brošiūrų, atsišaukimų. 1935 m. su kitais įsteigė „Lietuvos blaivinimo sąjungą“, jai vadovavo; redagavo „Blaiviąją Lietu- vą“, „Blaivybę ir sveikatą“. “. 1944 m. pasitraukė į Austriją, vėliau į Vokietiją. 1948 m. išvyko į JAV. 1979 m. spalio 27 d. jo urna perlaidota Kudirkos Naumiesčio kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės : biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Juozas Bagdonas (1866). Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Bagdonas_(1866)
3.    Juozas Bagdonavičius – Bagdonas. Prieiga internete http://www.vilkaviskisinfo.lt/17507/=module=-virsus/izymus-zmones-gime-vilkaviskio-rajone/juozas-bagdonas-(bagdonavicius).html
4.    Ščelkunova V. Aptiekoriaus kronikos 2: V.Kudirkos bendražygis Juozas. Prieiga internete http://lsveikata.lt/is-gyvenimo/aptiekoriaus-kronikos-2-vkudirkos-bendrazygis-juozas-bagdonas-1229

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba