icon-sitemap

Baziliauskas Sigitas

[gimė 1922 07 09 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1975 07 31 Detroite, MI] - futbolininkas. Mokėsi Kybartų g-joje. Žaidė futbolą Kybartų Jaunalietuvių sporto organizacijos komandoje, vadovaujamoje tėvo Prano Baziliausko. 1944 m. pasitraukęs į Vakarus, gyveno Vienoje, vėliau Innsbrucke, Austrija, nuo 1945 m. Augsburge, Vokietija, Hochfeldo, stovykloje; čia žaidė „Dainavos“  klubo komandoje, organizavo sportinį gyvenimą. Persikėlęs į JAV, apsigyveno Detroite. Dalyvavo JAV LB veikloje, žaidė futbolą liet. Sporto klubo „Kovos“ komandoje.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Klimkevičius, Algirdas (1934-). Lietuvos futbolo istorija. Žmonės, 1911-1990: [monografija] / Algirdas Klimkevičius. - Vilnius : Vaga, [2015]
3.    Šalies futbolo istorijoje - ir rajono futbolininkų pėdsakai. - Iliustr. - Rubrika: Įvairenybės // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2015, gruod. 3, p. 8.
4.    Šalies futbolo istorijoje - ir rajono futbolininkų pėdsakai. 2015. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=37640

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba