icon-sitemap

Bendoraitis Juozas

[gimė 1915 09 15 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Kybartų aukštesn. komercinę mokyklą. Nuo 1936 09 19 mokėsi Karo mokykloje. 1937 09
15 ją baigęs ats., jaun. leitenanto laipsniu paleistas į pėst. specialybės karininkų atsargą.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba