icon-sitemap

Bendorius Petras (Bendoravičius)

[gimė 1863 Matlaukio k., Kaupiškio vls., Vilkaviškio aps. - 1906 11 19 Ūdrijoje (Alytus)] – pedagogas, tautosakos rinkėjas. 1879 - 1884 mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje. Mokytojaudamas rinko rusų geografinei draugijai lietuvišką etnografinę medžiagą, už kurią gavo sidabro medalį. Spaudą leidus, pradžios mokykloms parašė vadovėlius „Vaikų žvaigždutę“, „Aritmetikos uždavinių ir pavyzdžių rinkinį“ (su P. Daugirdu).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės : biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. III (Beketeriai-Chakasai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. 46 psl.
3.    Petras Bendorius. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Petras_Bendorius
4.    Petras Bendorius – Lietuvos pedagogas, tautosakos rinkėjas. 2010. Prieiga internete http://www.vistytis.puslapiai.lt

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba