icon-sitemap

Benekeraitis Jonas

[gimė 1884 10 05 Griebčių k., Vilkaviškio rj.] - pažangus JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba