icon-sitemap

Čemarka Vytautas

[gimė 1900 12 01 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1993 01 17] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1920 m. baigė realinės mokyklos 7 klases. 1920 11 15 įstojo į Karo mokyklą. 1921 07 19 perkeltas į aviacijos grupę. 1921 12 18 baigė Karo mokyklą pėst. leitenanto laipsniu. 1922 07 18 paskirtas instruktoriumi į Mokomąją komandą. 1924 10 01 suteiktas karo lakūno vardas. 1925 01 12 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. 1932 10 01 paskirtas Aviacijos mokyklos karo lakūnu kuopos vado tei-sėmis. 1932 11 23 suteiktas kapitono laipsnis. 1935 11 23 suteiktas majoro laipsnis. Iki 1941 m.gyveno Virbalyje, Vilkaviškio aps. Po karo gyveno Vokietijoje. 1949 m. emigravo į Braziliją. Palaidotas Vilja Formazos kapinėse.
Apdovanotas DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1934), „Plieno sparnų“ garbės ženklu (1933).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Vytautas Čemarka. Prieiga internete http://www.plienosparnai.lt/page.php?54
3.    Mokomoji eskadrilė. Prieiga internete http://www.plienosparnai.lt/page.php?377
4.    1-oji eskadrilė. Prieiga internete http://www.plienosparnai.lt/page.php?75

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba