icon-sitemap

Dargis Jonas

[gimė 1907 03 14 Slibinų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1948 02 02] - pedagogas, Lietuvos kariuomenės karininkas. Baigė Naumiesčio mokytojų seminariją. 1927 11 05 pašauktas į karinę tarnybą. 1929 02 19 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu. Nuo 1935 m. dirbo Germaniškių pradinėje mokykloje Biržų vls. mokytoju. Šaulių sąjungos narys, nuo 1939 01 05 šaulių kuopos vadas. Po karo mokytojavo ir gyveno Barsryčiuose, Skuodo r. 1946 02 25 suimtas, kalintas Mažeikiuose, nuo 1946 06 17 - Šiauliuose. 1947 02 27 Karinio tribunolo nuteistas 5 metus kalėti. Žuvo lageryje. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba