Dervojedaitienė - Iešmantaitė Elena

[gimė 1905 03 04 Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1987 01 29 Valencijoje (Venesuela)] - poetė, prozininkė. 1926 baigė Vilkaviškio g-ją. Ir nuo 1931 m. buvo pašto tarnautoja. Nuo 1924 m. spausdino eilėraščius ir prozą periodinėje spaudoje Baltijos , Žuvėdros slapyvardžiu. 1932 m. išvertė „Grafaitė Valevskaitė“, o 1954 m. išleido savo romaną „Grandinės“, 1956 m. „Gedimino kalno pavėsyje“. Bendradarbiavo „Tėvų kelyje“, „Drauge“ ir kt.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Dervojedaitienė – Iešmantaitė Elena (1905- 1987). Prieiga internete http://www.klavb.lt/el_leidiniai%5cmiestasirzmones/personalijos/dervojed.htm
3.    Gimė Elena Iešmantaitė-Dervojedaitienė. Prieiga internete http://www.savivaldybes.lt/kronika/index.php?lang=lt&gr=pagaldiena&id=1299
4.    Lietuviai Pietų Amerikoje: trumpa istorinė ir kultūrologinė apžvalga (Kolumbija). 2016. Prieiga internete http://blog.lnb.lt/lituanistika/2016/01/12/lietuviai-pietu-amerikoje-trumpa-istorine-ir-kulturologine-apzvalga-kolumbija/