Antanas Alfredas Dėdelė

Dėdelė Antanas Alfredas

[gimė 1896 04 19 Kybeikių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1942 Sverdlovske (Rusija)] - žurnalistas. Mokėsi Marijampolės ir Palangos g-jose. Nuo 1919 01 08 dirbo Lietuvos spaudos biure, vėliau Lietuvos redakcijoje, 1920 - 1922 Eltos sekretorius. 1922 -1924 Lietuvos pasiuntinybės Čekoslovakijoje sekretorius ir Eltos atstovas. 1925 07 - 1926 05 gyveno Prancūzijoje. 1927 - 1929 Klaipėdos gubernatūroje spaudos referentas ir kurį laiką „Lietuvos keleivio“ vyr. redaktorius. Paskui „Lietuvos Aido“ reporteris ir nuo 1932 m. redakcijos narys. Pradėjęs bendradarbiauti 1911 m. „Ateityje“, ir „Šaltinyje“, vėliau rašė „Pavasaryje“, „Laisvėje“, „Ryte“, „Lietuvoje“, „Lietuvyje“, „Klaipėdos žiniose“. 1941 m. išvežtas į Rusiją.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Antanas Dėdelė. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_D%C4%97del%C4%97
3.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 101 psl.