icon-sitemap

Dikas Augustas

[gimė 1882 06 02 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1898 m. baigė Kalvarijos vidurinės mokyklos 3 klases. Tarnavo Rusijos kariuomenėje. 1908 m. Vilniuje išlaikė egzaminus karo valdininko laipsniui gauti. 1911 - 1916 dirbo Šmidto fabrike Kaune. 1919 08 11 kaip karo valdininkas mobilizuotas į Lietuvių kariuomenę, paskirtas į Marijampolės batalioną ūkio dalies raštvedžiu. 1923 06 15 perkeltas į šarvuotų traukinių pulką, paskirtas ūkio dalies vedėju. 1924 01 01 perkeltas į tankų batalioną, paskirtas 3 kuopos vadu. 1928 05 11 suteiktas adm. vyr. leitenanto laipsnis. 1936 12 31 dėl amžiaus paleistas į dimisiją. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928); Rusijos kariuomenėje - Šv. Stanislavo ir Šv. Anos medaliais.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba