icon-sitemap

Dulaitis Devetas

[gimė 1922 04 24 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - inžinierius, aviacijos sportininkas. Baigęs Kauno „Aušros“ berniukų g-ją, 1941 m. VDU studijavo architektūrą. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. persikėlė į JAV. Detroite, MI, studijavo inžineriją. Dar Lietuvoje įsijungė į oro skautų veiklą. Detroite ilgus metus buvo tuntininkas. Užsiiminėjo aviacijos sportu. Rašė į amerikiečių ir lietuvių spaudą apie Lietuvos aviacijos istoriją. Gilinosi į teorinę aviaciją, gamino modelius. Teisėjavo aviacijos modelių varžybose Detroite ir pasaulio pirmenybėse Muncie, IN.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba