icon-sitemap

Eidukevičius Pranas

[gimė 1869 10 07 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1926 03 07 Maskvoje] - visuomenės veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. Dirbo fabrikuose Kaune, Rygoje, Gardine ir kt. Įsitraukė į darbininkų veiklą. 1895 - 1899 gyvendamas Rygoje, dirbo šaltkalviu, priklausė LSDP. Vienas iš radikaliausių nelegalios lietuviškos spaudos platintojų tarp Rygos lietuvių. Patyręs socialdemokratinio judėjimo dalyvis. 1898 10 31 darydami kratą jo bute , žandarai rado lietuviškų leidinių, kuriuos įsigydavo iš Liudviko Jakavičiaus, tuo metu dirbusio Rygos - Oriolo geležinkelio valdybos raštininku. Buvo išduotas ir areštuotas, vėliau ištremtas iš Rygos į Gardino gub. Čia toliau dirbo rev. darbą. Nuo 1918 m. LKP CK narys. 1920 m. apsigyveno Maskvoje.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. V (Dis-Fatva). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. 358 psl.
3.    Kybartų kaimas Vilkaviškio rajone. Čia gimė Pranas Eidukevičius. Prieiga internete http://www.europeana.eu
4.    Pranas Eidukevičius. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Pranas_Eidukevi%C4%8Dius
5.    Žilinskas A. Komunizmo bacilą į Lietuvą atnešė vilkaviškiečiai. 2013. Prieiga internete http://suduvis.lt/2013/12/21/komunizmo-bacila-i-lietuva-atnese-vilkaviskieciai/

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba