icon-sitemap

Elsteris (Drąsutis) Viktoras

[gimė 1914 04 13 Stulgelių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – Lietuvos kariuomenės karininkas. Baigė privačių jėzuitų g-ją Kaune. 1937 09 28 pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 1940 08 19 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 09 05 paskirtas į RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos 87 žvalgybos batalioną. Kilus karui iš RA pasitraukė. Karui baigiantis pasitraukė į Vakarus.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003. - 399, [1] p.
2.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
3.    Kybartų krašto šviesuolių enciklopedinio žinyno vardynas. Prieiga internete http://kybartai.lt

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba