icon-sitemap

Gecevičiūtė Sabina

[gimė 1912 11 02 Kybartuose, Vilkaviškio vls.] - zoologė. 1938 m. baigė VDU. 1945 - 1947 dėstė VU, 1947 - 1952 - Klaipėdos mokytojų institute, 1947 - 1951 Gamtos mokslų skyriaus dekanė, Biologijos ir geografijos katedros vedėja. 1953 - 1985 dėstė VPI, 1954 - 1961 Zoologijos katedros vedėja, docentė (1958). Nustatė žuvų parazitų faunos rūšinę sudėtį (131 rūšis). Parašė knygas: „Kuršių marios“ (su kt., 1959, rusų k.; LSSR valst. premija 1960), „Bestuburių filogenija“ (1964), „Zoologijos terminų aiškinimai“ (1974), „Zoologo ABC“  (su J. Lukšėnu, 1997).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. VI (Fau-Goris). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. 471 psl.
3.    Biologijos ir chemijos katedra. Istorija. Prieiga internete https://leu.lt/lt/gmtf_biologijos_chemijos_katedra/bk_apie_mus/bk_istorija.html
4.    Sabina Gecevičiūtė. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Sabina_Gecevi%C4%8Di%C5%ABt%C4%97

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba