Gerdaitis (Gerdauskas) Antanas

[gimė 1909 08 20 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1963 08 21 Meškuičiuose (Šiaulių r.] - teisininkas, karininkas. Baigė Kybartų „ Žiburio“ aukštesn. komercijos mokyklą. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu. 1936 m. baigė VDU Teisių f-tą. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 04 paskirtas į RA 29 ŠTK atskirąją aviaeskadrilę ginklininku. Prasidėjus karui iš RA pasitraukė. Nuo 1952 m. Šiaulių r. „Raudonosios vėliavos“ kolūkio pirmininkas.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Gerdaitis (Gerdauskas) Antanas. Prieiga internete http://www.plienosparnai.lt/page.php?278