icon-sitemap

Idika Algirdas

[gimė 1916 07 02 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1996 10 02 Springfielde, IL] - elektrotechnikos inžinierius, visuomenės veikėjas. Baigė Vilkaviškio g-ją. 1937 m. baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1944 m. Kauno VDU įgijo elektrotechnikos inžinieriaus diplomą. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Priklausė Lietuvos inžinierių s-gai, bendradarbiavo „Technikos kelyje“, „Technikos žodyje“. 1948 m. persikėlė į Braziliją. Paskelbė > 40 straipsnių iš elektrotechnikos. Priklausė Brazilijos liet. s-gai, LB Pietų Amerikos liet. kongresų dalyvis, organizacinių komitetų narys, Kultūros draugijos vicepirmininkas. 1974 m. įsteigė PLIAS Brazilijos skyrių, buvo jos pirmininkas. 1990 m. persikėlė į JAV. Turėjo radijo mėgėjo teises, palaikė ryšį su Lietuvos, JAV, Kanados, Vokietijos, D. Britanijos ir kt. kraštų mėgėjais.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Algirdas Idika. Prieiga internete http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=49584788

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba