icon-sitemap

Iešmanta Albinas

[gimė 1887 11 25 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1988 03 17 Vilniuje] - literatūros tyrinėtojas, vertėjas, chorvedys. Studijavo Varšuvos konservatorijoje, mokytojavo Marijampolėje ir Vilniuje. 1950 - 1956 kalintas Rusijos kalėjimuose. Parengė nemaža skaitinių ir literatūros vadovėlių mokykloms, parašė apybraižas apie V. Kudirką (1927), D. Pošką, S. Stanevičių, S. Valiūną, A. Strazdą (1930), vienas ir kartu su žmona išvertė nemaža kūrinių, parengė lietuvių-lenkų k. žodyną (1940).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Albinas Iešmanta. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Albinas_Ie%C5%A1manta
3.    LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS PAŽYMA APIE ALBINO IEŠMANTOS FONDĄ NR. R-562. Prieiga internete http://www.archyvai.lt/lt/fondai/asmenu_dokumentu_fondai/lcva_fr562_pazyma.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba