icon-sitemap

Jasaitis Viktoras

[gimė 1901 12 04 Stanaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. – 1968 08 18 JAV] – chemikas, visuomenės veikėjas. 1929 m. baigė Vienos universitetą. 1930 – 1940 dirbo Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimo valdyboje, 1940 – 1944 VDU Neorganinės ir analizinės chemijos katedros vedėjas; docentas. 1945 – 1948 mokytojavo Hanau (Vokietija) lietuvių gimnazijoje. 1946 – 1948 Vokietijos LB Vyriausios valdybos ir Tremtinių švietimo tarybos narys. Nuo 1948 m. gyveno JAV. 1949 – 1950 Waterbury tremtinių draugijos pirmininkas. Su kitais suorganizavo lituanistinius kursus. Nuo 1951 m. dirbo bendrovėje „Speer Cartridge Works“ (viena bendrovės laboratorijų pavadinta jo vardu). Tyrimų sritis sprogstamosios ir padegamosios cheminės kovinės nuodingosios medžiagos. Dalyvavo ateitininkų veikloje. Paskelbė straipsnių žurnaluose „Kosmos“, „Mūsų žinynas“, „Trimitas“, „Židinys“. Parašė knygą „Nuodingos karo medžiagos“ (1934). Bendradarbiavo LE.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Gaučys P. Dr. Viktoras Jasaitis. Roma, 1970. Prieiga internete http://www.prodeoetpatria.lt/files/pdf-a/GAUCYS-Dr-Viktoras-Jasaitis.pdf
3.    Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. VIII (Imhof-Junusas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 577 psl.
4.    Viktoras Jasaitis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Viktoras_Jasaitis

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba