icon-sitemap

Jonynas Antanas

[gimė 1911 03 17 Lauckaimio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1983 12 10 Londone] - karininkas. Baigė Kybartų g-ją. 1934 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1938 m. baigė VDU Teisių fakulteto Ekonomijos skyrių. Dirbo Kauno muitinėje. Nuo 1938 11 30 LŠS I Kauno rinktinės 70 Finansų ministerijos šaulių būrio narys. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba