icon-sitemap

Landsbergis Algirdas

[gimė 1924 06 23 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 2004 04 04 Freeport (Niujorko v-ja)] - dramaturgas, prozininkas, žurnalistas. Baigęs Kauno jėzuitų g-ją, 1941 - 1943 studijavo VDU lietuvių k. ir literatūrą. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur tęsė studijas Mainzo universitete. 1949 m. persikėlė į JAV, Niujorke Kolumbijos universitete baigė lyginamosios literatūros studijas. Dėstė JAV universitetuose. Skelbė kritikos straipsnius „Literatūros lankuose“ ir amerikiečių spaudoje. Bendradarbiavo Amerikos balso ir Laisvosios Europos radijo redakcijose. Paskelbė pjeses „Meilės mokykla“ (1965), „Penki stulpai turgaus aikštėje“ (1966), „Vėjas gluosniuose“ (1973), „Paskutinis piknikas“ (1980) ir kt., romaną „Kelionė“ (1954), novelių rink. „Ilgoji naktis“(1956), „Muzika įžengiant į neregėtus miestus“ (1979). Dar išleido kn. „Trys dramos“ (1980). Kai kurios pjesės išverstos į anglų kalbą, statytos JAV, Kanados, Slovėnijos teatruose. Apdovanotas LDK Gedimino 5 laipsnio ordinu (1999).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XI (Kremacija-Lenzo taisyklė). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. 492 psl.
3.    Algirdas Landsbergis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Algirdas_Landsbergis
4.    Virginija Babonaitė-Paplauskienė. „...Gyvenimas trumpas... noriu klausytis dainos...“. 2014. Prieiga internete http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-09-15-virginija-babonaite-paplauskiene-gyvenimas-trumpas-noriu-klausytis-dainos/121820
5.    Višomirskytė V. Muzika Algirdo Landsbergio novelėse. Darbai ir dienos. 2000, Nr. 21. Prieiga internete http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2000~1367182642029/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba