icon-sitemap

Mačiokaitė - Pleškūnienė Janina Marija

[gimė 1920 09 23 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 2010 Vilniuje] – dailininkė. Mokėsi Kybartų miesto pradinėje mokykloje, Kybartų gimnazijoje ir Šiaulių mokytojų seminarijoje. 1939 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją ir mokytojavo Žemaitijoje. 1942 m. įstojo į Vilniaus dailės akademiją. Tapybos ją mokė profesoriai Antanas Gudaitis ir Viktoras Vizgirda, piešimo – prof. Juozas Mikėnas ir Petras Aleksandravičius. Vokiečių okupacijos metais dalyvavo kun. Alfonso Lipniūno vadovaujamoje ateitininkų organizacijoje. 1949 m. baigusi dailės studijas, dėstė tapybą, kompoziciją, piešimą Kauno Juozo Naujalio meno mokykloje, Stepo Žuko dailės technikume, o 1979 m. - Vilniaus J. Vienožinskio meno mokykloje. Dirbo aliejinės tapybos srityje, pastele, akvarele tapė portretus, peizažus, natiurmortus, kompozicijas.

Surengė persionalinių parodų Vilniuje, Kaune, kituose respublikos miestuose, dalyvavo teminėse respublikinėse parodose. Dailininkės kūryba remiasi pastoviomis, turinčiomis gilias šaknis lietuvių realistinės tapybos tradicijomis ir tęsė A.Petrulio, M.Cvirkienės poetinę-lyrinę lietuvių tapybos liniją. Dailininkė sukūrė per pusantro šimto paveikslų. Portretuose dailininkė liko ištikima savo koncepcijai – iškylančiam vidiniam žmogaus grožiui, intelektui. Įsimintini J. Pleškūnienės nutapytų artimųjų, žymių visuomenes veikėjų, menininkų, Katalikų bažnyčios atstovų portretai (solisto A. Pleškūno, gydytojos E. Kriščiūnienės, dirigento J.Aleksos, kunigo A. Lipniūno, Monsinjoro K.Vasiliausko ir kt. portretai). Dažname J. Pleškūnienės peizaže ryškus sakralinis motyvas ("Anykščių miestelis", "Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia"). Detaliuose urbanistiniuose kūriniuose – Vilniaus ir Kauno panoramos, miestų, kuriuose išsiskleidė kūrėjos bei pedagogės talentai. Dailininkė tapė iki pat mirties - "Natiurmortas", "Palangos bažnyčios vargonininkas E. Jucevičius", "Inžinierius A. Stankevičius" – darbai sukurti arba baigti 2010 metais. Janina Marija Pleškūnienė mirė 2010 m. balandžio 7 dieną, eidama devyniasdešimtuosius gyvenimo metus. Jos darbų yra įsigijusios Lietuvos bažnyčios, Genocido aukų, Lietuvos dailės, Kauno M.K.Čiurlionio dailės muziejai, Lietuvos dailės fondas. Nemažai darbų turi privatūs asmenys, gyvenantys Lietuvoje, Lenkijoje, Kanadoje, JAV, Izraelyje, Vokietijoje.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Dailininkės Janinos Marijos Mačiokaitės-Pleškūnienės tapybos paroda “Prie Baltijos„. 2015. Prieiga internete http://www.santaroszinios.lt/blog/events/dailininkes-janinos-marijos-maciokaites-pleskunienes-tapybos-paroda-prie-baltijos/
3.    Kačerauskienė A. Dailininkės gyvenimą byloja jos paveikslai. 2010. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2010/07/21/kult_01.html
4.    Mickevičiūtė V. Gimtasis miestas – vartai į gyvenimą. 2012. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=25755
5.    Nutautaitė-Indrikonienė Z. 10 19. Dailininkės Janinos Marijos Mačiokaitės-Pleškūnienės paroda Kybartuose Reportažas iš parodos atidarymo. 2012. Prieiga internete http://www.aidas.lt/lt/daile/article/6052-10-19-dailininkes-janinos-marijos-maciokaites-pleskunienes-paroda-kybartuose-reportazas-is-parodos-atidarymo
6.    Paliukaitis V. 09 05. Dailininkės Janinos Marijos Mačiokaitės-Pleškūnienės portretų paroda - Dvasingumo skambėjimas. Prieiga internete http://www.aidas.lt/lt/parodos/article/11354-09-05-dailininkes-janinos-marijos-maciokaites-pleskunienes-portretu-paroda-dvasingumo-skambejimas
7.    Paliukaitis V. 09 05. Dailininkės Janinos Marijos Mačiokaitės-Pleškūnienės portretų paroda - Dvasingumo skambėjimas. 2014. Prieiga internete http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-09-01-janinos-m-maciokaites-pleskunienes-portretu-paroda-dvasingumo-skambejimas/121346
8.    Veličkaitė L. Dailininkė, moteris, motina. 2011. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2011/10/14/kultur_01.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba