icon-sitemap

Mažeika Stasys

[gimė 1905 07 10 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1995 08 23] - kunigas. Mokėsi Karklupėnų ir Virbalio pradžios mokykloje, Kybartų ir Marijampolės g-joje. Nuo 1929 m. - Kauno kunigų seminarijoje. Į kunigus įšventino vysk. P. Karevičius. 1935 - 1937 studijavo Romoje. Grįžęs buvo paskirtas Panevėžio bažnyčios rektoriumi ir dirbo iki 1945 m. Tris metus vadovavo marijonų vienuolynui ir parapijai. Uždarius vienuolyną ir marijonus išblaškius, gyveno dar išlikusiame Vilniaus vienuolyne ir buvo šv. Onos bažnyčios rektorius. Vėliau perkeltas vikaru į Varėną, po pusmetį į Mielagėnus ir Kalesninkus. Nuo 1950 m. rugsėjo administratorius Tverečiuje, čia išdirbo 11 metų. Paskirtas Vilniaus arkivyskupijos kancleriu ir visai netrukus - šv. Mikalojaus bažnyčios vikaru adjutoriumi. 1967 06 05 skiriamas šv. Liudviko bažnyčios Maskvoje klebonu. Bažnyčia priklausė Vilniaus arkivyskupijos jurisdikcijai. Dirbo iki 1989 07 04. Paskutinius metus jau dėl sveikatos bažnyčioje šv. Mišių nebeaukodavo. Maskvos katalikai atsisveikino su juo šv. Liudviko dienoje. Jis buvo vienintelis kunigas, vienintelėje katalikų bažnyčioje Maskvoje net 23 metus. Kūnas parvežtas į Lietuvą, palaidotas Kybartuose.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Stasys Mažeika. Prieiga internete http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1401

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba