icon-sitemap

Naris (Narijauskas) Pranas

[gimė 1927 01 25 Kybartuose, Vilkaviškio aps., mirė 2008 10 16] - statybos inžinierius, visuomenės veikėjas. Mokėsi Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus g-jose. Pasitraukęs į Vokietiją, 1946 m. baigė Eichstӓtto liet. g-ją (g-joje priklausė skautams); 2 metus studijavo Aukštojoje technikos mokykloje Karlsruhe pirmininkas. 1949 m. atvyko į JAV, nuo 1952 m. dirbo Čikagos, IL, statybos bendrovėse inžinieriumi, projektuotoju, vyr. inžinieriumi, projektų vyr. inžinieriumi. Dirbdamas 1963 m. bakalauro laipsniu baigė Ilinojaus technologijos institutą (statybos inžinerija); įgijo inžinieriaus praktikos teises. Projektavo pramonės įmones, daugiaaukščius gyv. namus, tiltus, hidroelektrines, 1984 - 1985 Pakistane - hidroelektrinių užtvankas. Veikė „Šviesoje“ (nuo 1950), vėliau - „Santaroje - Šviesoje“. Dainavo Čikagos liet. operoje (17 metų); 1969 m. valdybos narys. Priklausė ALIAS (1981 - 1984 valdybos narys). Nuo 1995 m. bendradarbiavo „Pasaulio lietuvyje“, „Dirvoje“, Technikos žodyje“.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615, [1] p.
3.    A. a. inž. Pranas Naris: [1927 01 25 - 2008 10 16 : nekrologas] / A.V. // Draugas. - 2008, lapkr. 7, p. 11.
4.    Afrikos ir Amerikos piramidės / Pranas Naris// Technikos žodis. - [T.] 54, Nr. 3/4 (2005), p. 9-15.
5.    Pranas Naris(Narijauskas). Prieiga internete https://www.geni.com/people/Pranas-Naris-Narijauskas/6000000008281582473

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba